تبلیغات گوگل برای حذف نمونه هایی از صفحات خط مشی الزامات قانونی

من حدس می‌زنم گوگل نمی‌خواهد تبلیغاتی با ذکر این مثال‌ها برای دفاع از خود در برابر اختلافات مربوط به سیاست‌ها انجام شود.

لوگوی گوگل اتاق کنفرانس قرارداد وکیل

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-examples-legal-requirements-policy-35665.html

گوگل افزود: “این به روز رس، همچنین اجرای این سیاست توسط گوگل را تغییر نمی دهد.”

گوگل نوشت: “خط مشی ا،امات حقوقی Google Ads در 7 آگوست 2023 به روز می شود. نمونه ها دیگر در این صفحه فهرست نمی شوند.”

ماه آینده، Google Ads نمونه هایی را که در تبلیغات گوگل خود ارائه می دهد حذف خواهد کرد خط مشی ا،امات قانونی. گوگل ارسال شده که در 7 آگوست 2023، دیگر نمونه هایی را در صفحه فهرست نمی کند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

حتی با حذف مثال‌ها، گوگل از شما انتظار دارد که از این سیاست‌های انتزاعی و گاهی گیج‌کننده پیروی کنید. گوگل نوشت: «این به‌روزرس، مسئولیت تبلیغ‌کنندگان را برای اطمینان از مطابقت آگهی‌هایشان با قو،ن و مقررات محلی هر منطقه‌ای که آگهی‌هایشان هدف قرار می‌دهد، علاوه بر خط‌مشی‌های استاندارد Google Ads، تغییر نمی‌دهد».

در اینجا یک اسکرین شات از یک بخش با نمونه هایی از آن صفحه است که در ماه آینده حذف خواهند شد: