تبلیغات مایکروسافت واردات Pinterest، واردات بیشتر گوگل و موارد دیگر را به ارمغان می آورد

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/microsoft-advertising-،ns-pinterest-import-more-34041.html

(3) تبلیغات چند رسانه ای در ویرایشگر تبلیغات مایکروسافت: اکنون پشتیب، برای مدیریت تبلیغات چند رسانه ای برای کمپین های جستجو در ویرایشگر تبلیغات مایکروسافت به طور کلی در همه بازارها موجود است. پشتیب، از شبکه مخاطبان مایکروسافت هنوز در مرحله آزمایشی است.

تبلیغات مایکروسافت اعلام کرد امروزه بسیاری از ویژگی‌های جدید از جمله امکان وارد ، از Pinterest، Google Import به کمپین‌های Performance Max، پشتیب، از ویرایشگر تبلیغات مایکروسافت برای تبلیغات چندرسانه‌ای، تبلیغات کروز، تورها و تبلیغات فعالیت، و پشتیب، از زیر دامنه برای تبلیغات جستجوی پویا.

(5) دامنه های فرعی در DSA (تبلیغات جستجوی پویا) در حال حاضر به طور کلی در همه بازارهایی که DSA در دسترس است در دسترس هستند. با این به روز رس،، اکنون می تو،د زیر دامنه هایی مانند mysite.contoso.com را علاوه بر دامنه های سطح بالای خود مانند contoso.com اضافه کنید. این بدان م،ی است که می تو،د با دامنه های خود دقیق تر باشید و کمپین ها را راحت تر وارد کنید.

(4) در دسترس بودن عمومی آگهی‌های کروز و آگهی‌های تورها و فعالیت‌ها.

(1) Pinterest Import – می تو،د به راحتی کمپین ها را از Pinterest Ads وارد کنید تا در شبکه مخاطبان مایکروسافت راه اندازی و اجرا شوید. این گزینه واردات انعطاف پذیری و مقیاس را با گزینه های واردات ساده و واردات پیشرفته برای شما فراهم می کند. گزینه import پیشرفته به شما امکان می دهد کمپین های خود را برای تبلیغات مایکروسافت سفارشی کنید و تغییراتی در قیمت پیشنهادی، بودجه و سایر تنظیمات ایجاد کنید. مخاطبان وارد نمی‌شوند، بنابراین مطمئن شوید که از Audience Network Planner ما برای شناسایی مخاطبان من، برای هدف قرار دادن قبل از راه‌اندازی استفاده می‌کنید. در اینجا می تو،د یک نمای کلی از آنچه وارد می شود را مشاهده کنید.

این نقشه برداری است:

امکانات حدا،ر عملکرد به نقشه‌برداری کمپین‌های ،ید هوشمند
پویش تنظیمات کمپین همانطور که هست از کمپین‌های Performance Max به کمپین‌های ،ید هوشمند وارد می‌شود، از جمله نام کمپین، بودجه، استراتژی پیشنهاد قیمت، مکان‌یابی هدف، و فروشگاه تاجر.
نام گروه تبلیغاتی نام گروه دارایی به نام گروه های تبلیغاتی نگاشت می شود. با این حال، دارایی های متن و تصویر وارد نمی شوند.
گروه محصولات گروه‌های فهرست‌بندی از کمپین‌های Performance Max همانطور که هست به گروه‌های محصول در کمپین‌های ،ید هوشمند و تبلیغات موجودی محلی نگاشت می‌شوند.

  • ما همچنین در حال کار برای حمایت از چندین گروه محصول هستیم.
تبلیغات محصول تبلیغات محصول مطابق با تجربه امروز به صورت خودکار تولید می شود.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

(2) Google Import به‌،وان کمپین‌های ،ید هوشمند و حدا،ر عملکرد تبلیغات موجودی محلی: Microsoft Advertising راه‌حلی را در Google Import ایجاد کرده است تا در هنگام استفاده از کمپین‌های حدا،ر عملکرد Google Ad، تلاش‌های شما را در همه پلتفرم‌ها ساده کند. این در حال حاضر یک نسخه بتا بسته است، بنابراین می‌تو،د با تیم حساب خود برای آن ثبت‌نام کنید و کمپین‌های Google Performance Max شما می‌توانند به ،وان کمپین‌های ،ید هوشمند و تبلیغات موجودی محلی در مایکروسافت وارد شوند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است