تبلیغات فهرست محصولات Google به دوچرخه های برقی تا سرعت 28 مایل در ساعت اجازه می دهد

گوگل نوشت، “از مارس 2023، ما”محتوای ،ید پشتیب، نشدهاین خط‌مشی به‌روزرس، می‌شود تا تبلیغات دوچرخه‌های الکتریکی در ایالات متحده را که می‌توانند به حدا،ر سرعت 46 کیلومتر در ساعت (یا 28 مایل در ساعت) برسند، مجاز می‌شود.»

اتفاقاً این افزایش سرعت 80 درصدی است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-،uct-listing-ads-electric-bikes-35068.html

Google خط‌مشی Merchant Center خود را به‌روزرس، می‌کند تا تبلیغات دوچرخه‌های الکتریکی را تا 28 مایل در ساعت مجاز کند. این افزایش نسبت به حدا،ر سرعت 15.5 مایل در ساعت از می 2022 است. این خط مشی جدید از این ماه، مارس 2023 اعمال می شود.

دوچرخه‌های برقی با سرعت حدا،ر 28 مایل در ساعت اکنون به‌،وان آگهی‌های فهرست محصولات در Google Merchant Center مجاز هستند. گوگل اضافه کرد که فهرست محصولات این دوچرخه های برقی باید به صراحت سرعت دوچرخه برقی را در صفحه فرود و ،وان یا توضیحات محصول را ذکر کند.

دوچرخه برقی گوگل

گوگل همچنین خاطرنشان کرد که “،ده فروشان باید قو،ن محلی را برای هر منطقه ای که تبلیغاتشان را هدف قرار می دهند، علاوه بر خط مشی های استاندارد تبلیغات ،ید، رعایت کنند.”

اگر سرعت ذکر نشده باشد، محصولات خط‌مشی Google Merchant Center را نقض می‌کنند و توسط Google تایید نمی‌شوند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است