تایر ورزشی گوگل

این تایر Google است، حدس می‌زنم بخشی از برخی برنامه‌های ورزشی در مقر اصلی Google، GooglePlex، در Mountain View، کالیفرنیا باشد.

تایر ورزشی گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-exercise-tire-35664.html

من این را پیدا کردم اینستاگرام، در زیر ویدیوی تعبیه شده است.