به‌روزرسانی Google Bard تجزیه و تحلیل ریاضی و داده و صادرات Google Sheets را بهبود بخشید

Google Sheets اکنون، زم، که Bard جداول را تولید می کند، اکنون می توان آن جداول را به Google Sheets صادر کرد. این به شما امکان می دهد کار خود را در Google Sheets و خارج از Google Bard ادامه دهید.

چرا ما اهمیت می دهیم. این دو پیشرفت، Bard را برای کارهای روزانه شما مفیدتر می کند. هوش مصنوعی به سرعت هوشمندتر می شود و تماشای این به روز رس، ها هیجان انگیز است.


منبع: https://searchengineland.com/google-bard-update-improved-math-and-data-،ysis-and-google-sheets-exports-427978

در اینجا یک GIF از آن در حال اجرا است، اما گوگل جزئیات بیشتری را در آن قرار داده است پست وبلاگ:

Bard SN006b A009 ICE Product Lollipop Response02 1920x1080 EN ایالات متحده

گوگل دو به‌روزرس، برای Google Bard، ربات چت هوش مصنوعی خود منتشر کرده است. اولین به روز رس، این است که Bard را در کارهای ریاضی، کدنویسی سوالات و دستکاری رشته ها بهتر کند. دومین به‌روزرس، به شما امکان می‌دهد جداولی را که Bard ایجاد کرده است مستقیماً به Google Sheets صادر کنید.

بهبود تحلیل ریاضی و داده ها Google Bard یک تکنیک جدید به نام “اجرای کد ضمنی” دارد که به آن کمک می کند “پیام های مح،اتی را شناسایی کند و کد را در پس زمینه اجرا کند.” نوشت. گوگل افزود: این به Google Bard اجازه می‌دهد تا به وظایف ریاضی، سوالات کدنویسی و درخواست‌های دستکاری رشته‌ها با دقت بیشتری پاسخ دهد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است