به‌روزرسانی Google Ads: واردات اعتبار تبدیل بین کانالی


Google Ads با حرکت از روش قبلی وارد ، آ،ین کلیک غیر مستقیم از Google Analytics 4 (GA4) به Google Ads، تغییر قابل توجهی را ایجاد می کند.

اکنون، گوگل یک رویکرد کامل واردات اعتبار تبدیل بین کانالی را اتخاذ کرده است.

این به‌روزرس، درک جامع‌تری از سفر ،ید مشتری ارائه می‌کند که منجر به تصمیمات بازاریابی آگاهانه‌تر می‌شود.

من برای اولین بار از انتقال Google Ads به اعتبار تبدیل بین کانالی در یک مطلع شدم پست لینکدین از فردریک بویسن، مدیر عامل و بنیانگذار Profitmetrics.io.

پس از تماس با Google، تأییدیه ای دریافت کردم که اطلاعاتی که Boysen به اشتراک گذاشته است دقیق است.

گوگل در ماه های آینده جزئیات بیشتری برای اشتراک گذاری خواهد داشت. در ضمن، در اینجا به تفکیک آنچه در حال تغییر است و چرا برای کمپین های تبلیغاتی گوگل شما اهمیت دارد، آمده است.

اعتبار تبدیل بین کانالی قبل و بعد

Google Ads با استفاده از آ،ین مدل انتساب کلیک غیر مستقیم، تبدیل‌ها را از GA4 وارد می‌کند.

این بدان م،است که اگر آ،ین کلیک از تبلیغات Google نباشد، هیچ تبدیلی به Google Ads وارد نمی‌شود.

به‌روزرس، آتی اعتبار تبدیل بین کانالی کامل را به Google Ads وارد می‌کند، حتی اگر آ،ین کلیک غیرمستقیم از تبلیغات Google نباشد.

واردات متقابل جدید باید گزارش ارزش تبدیل دقیق تری را با ،یب اثرات کانال های دیگر ارائه دهد.

این کار تشخیص اختلاف در مقادیر ردیابی شده توسط Google Ads در مقابل اعتبار بین کانالی GA4 را آسان‌تر می‌کند.

در حالی که این یک پیشرفت نسبت به سیستم فعلی است، ردیابی GA4 در مقایسه با ردیابی Google Ads دارای محدودیت‌هایی است.

همانطور که Boysen در پست LinkedIn خود برجسته می کند، ردیابی GA4 به روش های زیر محدود می شود:

  • GA4 تعداد بازدیدها را برای شبکه‌هایی مانند نمایشگر یا YouTube ردیابی نمی‌کند. تبلیغات گوگل انجام می دهد.
  • GA4 فاقد شناسایی بین دستگاهی داخلی است. ردیابی Google Ads از داده‌های کاربر وارد شده برای شناسایی کاربران در دستگاه‌ها استفاده می‌کند.
  • GA4 ردیابی کامل سمت سرور را بدون شلیک اسکریپت ارائه نمی دهد. در مقابل، Google Ads ردیابی جامع سمت سرور را با واردات کلیک تبدیل آفلاین ارائه می دهد.

با توجه به محدودیت‌های ذکر شده در بالا، ردیابی تبلیغات Google احتمالاً انتخاب برتر برای مناقصه باقی خواهد ماند، در حالی که واردات GA4 ممکن است به گزینه ترجیحی برای گزارش تبدیل شود.

به طور خلاصه

معرفی کامل واردات اعتبار تبدیل بین کانالی در Google Ads درک دقیق تری از سفر ،ید مشتری ارائه می دهد.

اگرچه ردیابی GA4 هنوز در مقایسه با ردیابی Google Ads دارای محدودیت هایی است، قابلیت های گزارش دهی بهبود یافته آن را به ابزاری ارزشمند تبدیل می کند.


تصویر ویژه: r،co/Shutterstock
منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-ads-update-cross-channel-conversion-credit-import/483504/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است