به‌روزرسانی کنسول ناشر تبلیغات خودکار Google AdSense

Google رابط کاربری و تجربه کاربری را برای تبلیغات خودکار در کنسول AdSense به روز کرده است. گوگل گفت: “برای سهولت در پیمایش و درک تفاوت‌های بین قالب‌های تبلیغات خودکار، به‌روزرس،‌های زیر را در پانل تنظیمات تبلیغات خودکار انجام داده‌ایم.”

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-adsense-auto-ads-publisher-console-update-35065.htmlدر اینجا یک اسکرین شات از برخی از این تغییرات آمده است:

آن تغییرات عبارتند از:

  • قالب ها را بر اساس رفتارشان به دو گروه سازماندهی مجدد کرد. (1) “قالب های همپوش،” (لنگر، وینیت، و ریل جانبی) تبلیغاتی هستند که بر روی محتوای یک صفحه بدون تأثیر بر طرح بندی آن قرار می گیرند و (2) “قالب های درون صفحه” (بنر و Multiplex) تبلیغاتی هستند که در داخل صفحه قرار می گیرند. نواحی یک صفحه بر اساس طرح بندی صفحه و میزان محتوا.
  • قالبی که قبلا “تبلیغات درون صفحه” نامیده می شد، اکنون “تبلیغات بنری” نامیده می شود و بخشی از گروه “فرمت های درون صفحه” است.
  • کنترل‌های تبلیغات بنری و تبلیغات Multiplex اکنون مستقل هستند. قبلاً قبل از اینکه بتو،د تبلیغات Multiplex را روشن کنید مجبور بودید تبلیغات بنری را روشن کنید.
  • اکنون هر قالب به راحتی از منو با یک نماد گویا قابل شناسایی است.
  • یک گا،ی تبلیغات اضافه شد که نمونه هایی از هر قالب را نشان می دهد.

Google Adsense Ux

طراحی تبلیغات خودکار گوگل ادسنس

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است