به‌روزرسانی هرزنامه، به‌روزرسانی‌های تأیید نشده، موارد ضروری جستجو و موارد دیگرمنبع: https://www.seroundtable.com/november-2022-google-webmaster-report-34339.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است