به‌روزرسانی هرزنامه، به‌روزرسانی‌های تأیید نشده، موارد ضروری جستجو و موارد دیگر

مطالب در
میزگرد موتور جستجو
تنها نظر نویسندگان است و به هیچ وجه منع، کننده دیدگاه RustyBrick®, Inc
حق چاپ © 1994-2022
RustyBrick®
، شرکت
توسعه وب
تمامی حقوق محفوظ است.
این اثر توسط میزگرد موتور جستجو تحت مجوز یک Creative Commons Attribution 3.0 United States License. مجوز Creative Commons و ویدیوهای YouTube تحت ToS یوتیوب.


منبع: https://www.seroundtable.com/november-2022-google-webmaster-report-34339.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است