به‌روزرسانی نظرات، به‌روزرسانی اصلی محلی، تجربه صفحه، Magi، نام‌های سایت و موارد دیگر

کنسول جستجوی گوگل همچنین تجربه صفحه، قابلیت استفاده از تلفن همراه و تست سازگاری با موبایل را در ماه های آینده کنار خواهد گذاشت. اما Search Console گزارش حمل و نقل و بازگشت و یک مدیر درآمد خواننده جدید را برای ناشران اضافه کرد.

بحث انجمن در WebmasterWorld.


منبع: https://www.seroundtable.com/may-2023-google-webmaster-report-35322.html

در اینجا مهمترین ،اوین ماه گذشته آمده است:

گوگل به‌روزرس، بررسی‌های محصول را به به‌روزرس، بررسی‌ها تغییر نام داد که در آوریل آغاز شد، اما در هفته دوم قبل از تکمیل در روز سیزدهم عرضه، داغ شد. ما همچنین بررسی کردیم که چگونه به‌روزرس، اصلی ماه مارس بر نتایج جستجوی محلی تأثیر گذاشته است. گوگل تجربه صفحه و سایر سیستم های رتبه بندی را از اسناد رسمی خود حذف کرد، اما گوگل گفت در حالی که تجربه صفحه یک سیستم رتبه بندی نیست، یک سیگنال رتبه بندی است. با آن، گوگل همچنین تجربه صفحه را به اسناد راهنمای محتوای مفید خود اضافه کرد.

گوگل همچنین در حال کار بر روی یک موتور جستجوی کاملاً جدید با نام رمز Magi است، اما قبل از آن، گوگل ویژگی‌های هوش مصنوعی را برای موتور جستجوی فعلی منتشر خواهد کرد. صحبت از هوش مصنوعی، گوگل برخی بهبودها را در Bard انجام داد (پیوندهای زیر را ببینید).

الگوریتم گوگل:

Google Bard & AI: Google SEO: Google Search Console: Google User Interface: Google Business Profiles & Local: Google Analytics:

به علاوه خیلی بیشتر از جمله ضرب الاجل های جدید برای تغییر GA 4.

گوگل قدرت های SpamBrain را تعدیل کرد، برخی از مشکلات نام سایت در جستجو را برطرف کرد، اما نه همه آنها، و تصمیم گرفت برخی از تصاویر کوچک ویدئو را از برخی از نتایج جستجو حذف کند (که تاثیر زیادی بر نرخ کلیک دارد). گوگل همچنین ممکن است ،اوین بیشتری را بازنویسی کند و نتایج غنی از پرسش‌های متداول را در جستجوی موبایل حذف کند.

در حالی که گزارش ماه گذشته وب مستر گوگل با به‌روزرس، اصلی Google March پر شده بود، به‌روزرس، بررسی‌های محصول، Bard، AI، نام‌های سایت و موارد دیگر. این ماه به همان اندازه پر بود. ما به‌روزرس، بررسی‌ها، نگاهی محلی به به‌روزرس، اصلی، به‌روزرس،‌های بزرگ در سند سیستم رتبه‌بندی Google، یک موتور جستجوی جدید برای Google با نام رمز Magi و موارد دیگر داشتیم.

گزارش مدیر وب سایت تخته سیاه بزرگنمایی شد

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است