به‌روزرسانی خط‌مشی‌های تبلیغات Google برای اسناد دولتی و خدمات رسمی


انتخابات سیاسی گوگل

گوگل دارد اعلام کرد برخی تغییرات در خط‌مشی‌های Google Ads برای اسناد ،تی و خدمات رسمی. گوگل گفت: “در مارس 2023، اسناد ،تی Google Ads و خط مشی خدمات رسمی به روز می شود تا به ارائه دهندگان مجاز ،تی اجازه دهد اسناد و خدمات ،تی را تبلیغ کنند.”

حدس می‌زنم اگر این اسناد ،تی و خدمات رسمی را انجام می‌دهید و می‌خواهید در Google Ads تبلیغ کنید، باید این تغییر را بخو،د. صادقانه بگویم، من به طور کامل نمی‌دانم چه چیزی تغییر کرده است، اما در اینجا چیزی است که گوگل گفته است:

در مارس 2023، اسناد ،تی Google Ads و خط‌مشی خدمات رسمی به‌روزرس، می‌شود تا به ارائه‌دهندگان مجاز ،تی اجازه دهد اسناد و خدمات ،تی را تبلیغ کنند. ما اجرای به‌روزرس، خط‌مشی را در مارس 2023 آغاز می‌کنیم و جزئیات تاریخ اجرای کامل و رمپ تا ژانویه 2023 ارائه می‌شود.

در مارس 2023، اسناد ،تی و خط‌مشی خدمات رسمی به‌روزرس، می‌شود تا به ارائه‌دهندگان مجاز ،تی، علاوه بر ارائه‌دهندگان ،تی، اسناد ،تی و خدمات رسمی را ارتقا دهند. اگر از طرف ،ت مجاز به ارائه یک سند ،تی یا خدمات رسمی شده اید، و این مجوز به طور شفاف در وب سایت ،تی ارجاع داده شده است، شما حق خواهید داشت برای صدور گواهی از Google درخواست دهید، و در صورت تایید، مجاز به تبلیغ اسناد ،تی و خدمات رسمی

ما تعریف ارائه‌دهنده تفویض‌شده فعلی را در این خط‌مشی منسوخ خواهیم کرد، که بیان می‌کند اگر تبلیغ‌کننده‌ای می‌تواند ارائه‌دهنده تفویض‌شده در نظر گرفته شود، اگر رسماً توسط ارائه‌دهنده اصلی (،ت) به او سپرده شود یا به او محول شود تا محصولات یا خدمات خاصی را از طرف او ارائه کند. معمولاً اجرا می شد یا قبلاً توسط خود ،ت انجام شده بود. تبلیغ‌کنندگ، که بر اساس خط‌مشی فعلی، ارائه‌دهندگان واگذار شده موجود هستند، ا،امات ارائه‌دهنده مجاز ،تی را برآورده می‌کنند و همچنان می‌توانند تبلیغات را اجرا کنند.

نقض این سیاست منجر به تعلیق فوری حساب بدون هشدار قبلی نخواهد شد. حداقل 7 روز قبل از هرگونه تعلیق حساب شما یک هشدار صادر می شود.

می تو،د جریان را بخو،د سیاست در اینجا که میخواند:

موارد زیر مجاز نیست:

تبلیغات برای اسناد و/یا خدماتی که ،ب، تمدید، جایگزینی، یا جستجوی اسناد رسمی یا اطلاعاتی را که مستقیماً از یک ارائه‌دهنده ،تی یا ،تی در دسترس است، تسهیل می‌کند.

تبلیغات برای کمک در درخواست یا پرداخت خدمات رسمی که مستقیماً از طریق ارائه‌دهنده ،تی یا ،تی در دسترس است.

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-policies-update-for-government-do،ents-and-official-services-34347.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است