به‌روزرسانی‌های خط‌مشی تبلیغات Google برای نرم‌افزارهای مخرب، سایت‌های در معرض خطر و نرم‌افزارهای ناخواسته

در اینجا چیزی است که گوگل گفته است در حال تغییر است:

  • بد افزار: دامنه خط‌مشی نرم‌افزار م،ب برای جلوگیری از توزیع عمدی نرم‌افزارهای م،ب یا «ب،زار» که ممکن است به رایانه، دستگاه یا شبکه آسیب برساند یا دسترسی غیرمجاز به آن‌ها را به دست آورد، محدود شده است. این ممنوعیت در مورد تبلیغات شما و هر نرم افزاری که سایت یا برنامه شما میزب، می کند یا به آن پیوند داده می شود، صرف نظر از اینکه نرم افزار از طریق شبکه تبلیغاتی Google تبلیغ می شود، اعمال می شود. نقض خط‌مشی نرم‌افزار م،ب اکنون یک نقض فاحش تلقی می‌شود.
  • سایت های در معرض خطر: سایت در معرض خطر به سایت یا مقصدی اطلاق می شود که کد آن دستکاری یا هک شده است تا بدون اطلاع مالک یا اپراتور سایت یا مقصد، به گونه ای عمل کند که به نفع شخص ثالث باشد و اغلب به گونه ای باشد که به کاربران سایت آسیب برساند. تبلیغات شما مجاز به استفاده از مقاصدی نیست که به خطر افتاده یا هک شده اند. نقض این سیاست منجر به تعلیق فوری حساب بدون هشدار قبلی نخواهد شد. حداقل 7 روز قبل از هرگونه تعلیق حساب شما، اخطاری صادر خواهد شد.
  • نرم افزارهای ناخواسته: تبلیغات و مقاصدی که گوگل را نقض می کنند سیاست نرم افزار ناخواسته مجاز نیستند. نقض این سیاست منجر به تعلیق فوری حساب بدون هشدار قبلی نخواهد شد. حداقل 7 روز قبل از هرگونه تعلیق حساب شما، اخطاری صادر خواهد شد.

Google Ads خط‌مشی نرم‌افزارهای م،ب یا ناخواسته خود را در 9 مه 2023 به‌روزرس، می‌کند. این خط‌مشی به سه خط‌مشی، نرم‌افزار م،ب، سایت‌های در معرض خطر و نرم‌افزار ناخواسته ت،یم می‌شود.

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-ads-policy-updates-34989.html

سیاست های تبلیغات گوگل

گوگل همچنین در حال ایجاد تغییراتی در سیاست های تبلیغات مالی خود است. در آوریل 2023، Google خط‌مشی محصولات و خدمات مالی را به‌روزرس، می‌کند تا دامنه و ا،امات تبلیغات مربوط به تجارت و خدمات ارز دیجیتال را روشن کند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است