برچسب های لینک گوگل Hreflang نیازی به سلسله مراتب ندارند

مهم نیست

– جان مو، بیشتر اینجا نیست 🐀 (@JohnMu) 9 نوامبر 2022

Hreflang یک ویژگی HTML است که برای تعیین زبان و هدف جغرافیایی یک صفحه وب استفاده می شود. اگر چندین نسخه از یک صفحه به زبان‌های مختلف دارید، می‌تو،د از تگ hreflang برای اطلاع دادن به موتورهای جستجو مانند Google در مورد این تغییرات استفاده کنید. این به آنها کمک می کند تا نسخه صحیح را از طریق اهرفس.

google global hreflang geo

این توییت ها هستند:

جان مو، گوگل تأیید کرد که من دوباره فکر می کنم، بر،ب های پیوند hreflang نباید به ترتیب سلسله مراتبی باشند. وقتی در این مورد از جان پرسیده شد، گفت که “مهم نیست”. توییتر.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-hreflang-link-tags-dont-need-to-be-hierarchical-34394.html

اسناد رسمی گوگل در این مورد است اینجا.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است