برچسب های لینک گوگل Hreflang نیازی به سلسله مراتب ندارند


google global hreflang geo

جان مو، گوگل تأیید کرد که من دوباره فکر می کنم، بر،ب های پیوند hreflang نباید به ترتیب سلسله مراتبی باشند. وقتی در این مورد از جان پرسیده شد، گفت که “مهم نیست”. توییتر.

این توییت ها هستند:

مهم نیست

– جان مو، بیشتر اینجا نیست 🐀 (@JohnMu) 9 نوامبر 2022

Hreflang یک ویژگی HTML است که برای تعیین زبان و هدف جغرافیایی یک صفحه وب استفاده می شود. اگر چندین نسخه از یک صفحه به زبان‌های مختلف دارید، می‌تو،د از تگ hreflang برای اطلاع دادن به موتورهای جستجو مانند Google در مورد این تغییرات استفاده کنید. این به آنها کمک می کند تا نسخه صحیح را از طریق اهرفس.

اسناد رسمی گوگل در این مورد است اینجا.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-hreflang-link-tags-dont-need-to-be-hierarchical-34394.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است