بازاریابان جستجو چقدر از ChatGPT، Bing Chat و Google Bard در مقابل جستجوی سنتی استفاده می کنند

در این نظرسنجی پرسیدم از کدام بیشتر استفاده می کنید. جستجوی سنتی (ی،ی گوگل/بینگ) یا چت هوش مصنوعی (به ،وان مثال ChatGPT، Bard، Bing Chat)؟

ربات روی لپ تاپ

می‌بینم که به جستجوی سنتی برمی‌گردم و از جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخ می‌پرسم، و کنجکاو بودم که آیا تنها هستم یا نه. بنابراین من تعدادی نظرسنجی در توییتر ایجاد کردم و از آنها پرسیدم که آیا بازاریابان جستجو بیشتر از جستجوی هوش مصنوعی یا جستجوی سنتی استفاده می کنند و اگر چنین است، آیا از ChatGPT، Bing Chat یا Google Bard استفاده می کنند.

Google Bard حتی کمتر و با تقریبا 850 رای:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/search-marketers-ai-search-vs-traditional-search-35251.html

سپس من آن را بر اساس تعداد دفعات استفاده از ChatGPT، Bing Chat و Google Bard ت،یم کردم. بله، من می‌دانم که در حال حاضر، Google Bard فقط برای مناطق ایالات متحده و بریت،ا باز است، و Bing Chat از شما می‌خواهد که از فهرست انتظار عبور کرده و از Edge استفاده کنید، به طوری که واضح است که استفاده را محدود می‌کند. اما از اینکه دیدم چه تعداد از بازاریابان جستجو روزانه از ChatGPT استفاده می کنند شگفت زده شدم.

نظرسنجی من بیش از 1000 پاسخ دریافت کرد و نشان داد که بیشتر شما از جستجوی سنتی بیشتر از چت هوش مصنوعی استفاده می کنید. 83 درصد از جستجوی سنتی و 17 درصد بیشتر از چت هوش مصنوعی استفاده می کنند. من می دانم که این بدان م،ا نیست که شما از چت سنتی و هوش مصنوعی به طور همزمان استفاده نمی کنید، اما با این حال، من می خواستم این را به نحوی اندازه گیری کنم.

این نظرسنجی است:

چند وقت یکبار از ChatGPT استفاده می کنید؟

– بری شوارتز (@rustybrick) 18 آوریل 2023

همه این نظرسنجی ها پاسخ های خوبی از SEO، PPC و بازاریابان جستجو داشتند. بله، می دانم که SEM ها دنیای واقعی نیستند، اما هدف نظرسنجی بازاریابان جستجو بود.

استفاده از ChatGPT در این نظرسنجی با بیش از 800 رأی بسیار گسترده است:

چند وقت یکبار از بینگ چت استفاده می کنید؟

– بری شوارتز (@rustybrick) 18 آوریل 2023

از کدام بیشتر استفاده می کنید؛ جستجوی سنتی (ی،ی گوگل/بینگ) یا چت هوش مصنوعی (به ،وان مثال ChatGPT، Bard، Bing Chat)؟

– بری شوارتز (@rustybrick) 19 آوریل 2023

این نظرسنجی ها:

به نظر می رسد بینگ چت با تقریباً 1000 رای استفاده چند، ندارد:

چند وقت یکبار از Google Bard استفاده می کنید؟

– بری شوارتز (@rustybrick) 18 آوریل 2023

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است