اگر تبلیغات گوگل شما تایید نشد، هنوز وحشت نکنید

کی درست میشه سخت دانستن آ،ین توییت گوگل در ساعت 7:50 عصر به وقت شرقی دیشب بود. هنوز هیچ به روز رس، در مورد این موضوع امروز وجود ندارد.

اما همچنین اطمینان حاصل کنید که صفحات فرود شما کار می کنند و تبلیغات شما خط مشی ها را نقض نمی کند. بسیاری از تبلیغات تایید نشده به دلیل یک مشکل در سراسر سیستم است. اما تبلیغاتی که به دلایل قانونی رد شده اند، پس از رفع مشکل به طور خودکار تأیید نمی شوند.
منبع: https://searchengineland.com/if-your-google-ads-are-disapproved-dont-panic-just-yet-393140

مشکل شناسایی شده است و در حال رفع آن است. هیچ اقدامی از جانب شما برای ،، که آسیب دیده اند مورد نیاز نیست. بابت ناراحتی پیش آمده پوزش می طلبیم و از صبر شما سپاسگزاریم.

— AdsLiaison (@adsliaison) 15 فوریه 2023

گوگل روی آن است. جینی ماروین، رابط گوگل ادز، در پاسخ به این که تیم آگاه است و راه حلی در حال انجام است، توییت کرد.

تبلیغ‌کنندگان Google شاهد بوده‌اند که تعداد زیادی از تبلیغات آنها به دلایل مختلف مانند «نرم‌افزارهای م،ب» و «سیستم‌های دور زدن» تایید نشده است.

یک اتفاق عجیب به نظر می رسد همین اتفاق سال گذشته در همین زمان رخ داده است. گزارش‌های گسترده‌ای از تبلیغ‌کنندگان در توییتر نشان می‌دهد که آن‌ها با عدم تایید تبلیغات در چندین مشتری مواجه شده‌اند. هیچ کدام از آنها هیچ سیاستی را نقض ن،د.

گوگل بی،ه‌ای در توییتر درباره موضوع سال‌های گذشته منتشر کرد و گفت: «ایمنی بسیار مهم است و خط‌مشی‌های ما طیفی از نگر،‌ها، از جمله محتوای خلاقیت‌های تبلیغاتی و رفتار تبلیغ‌کننده را در بر می‌گیرد. مسائلی که در این داستان به آنها پرداخته شده به هم مرتبط نیستند. ما همچنین ندیده‌ایم که «انبوه» مخالفت‌هایی که نشان‌دهنده وجود اشکال باشد.»

آیا ،ی دیگر در یک ساعت گذشته با موجی از عدم تایید حساب‌های Google Merchant Center و Google Ads مواجه می‌شود؟

چرا ما اهمیت می دهیم. ممکن است ببینید تبلیغات گوگل شما به یکی از دلایل ذکر شده در بالا تایید نشده است. اگر چنین است، حساب کاربری و توییتر خود را برای به روز رس، بررسی کنید.

اگر در یکی دو روز گذشته تعداد زیادی از تبلیغات گوگل خود را دیدید که تایید نشدند، نگران نباشید.

5 GMC و 4 Ad Acts

برخی از این حساب ها برای سال با همان سایت در حال اجرا هستند (سایت های ساخته شده بر روی S،pify، WordPress و سفارشی).#googleads pic.twitter.com/G84Rm1ks4w

– لیور کرولویچ (@yaelconsulting) 14 فوریه 2023

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است