انجمن موسیقی مجلسی سازمان ملل در گوگل اجرا کرد

اینم یه ع، از اینستاگرام که من از برخی از آن نوازندگان پیدا کردم. آنها نوشتند: “در روز جه، ،ن و دختران در علم، دستاوردهای دانشمندان زن توسط انجمن موسیقی مجلسی سازمان ملل در اجرای @Google و پس از آن یک جلسه پانل جذاب با Anna Fälth @UNwomen تجلیل شد. ما باید تشویق کنیم. دختران به مشاغل آینده – در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و STEM. برابری ،تی در این دنیا بدون ایفای نقش برابر ،ن در این زمینه‌های شغلی امکان‌پذیر نیست. 🌎 رپرتوار موسیقی که به همین من،ت اجرا شد در سه روحیه – فمینیستی، فنی و بین المللی – با موسیقی غیا رشدیدات و کریستوفر تین.”

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای عید فصح آفلاین هستم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/un-chamber-music-society-performed-at-google-35125.html

انجمن موسیقی مجلسی سازمان ملل در گوگل اجرا کرد

آیا می‌دانستید که انجمن موسیقی مجلسی سازمان ملل متحد یک ماه قبل از تعطیلی دفاتر خود به دلیل کووید، در دفتر Google نیویورک اجرا کرد؟

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است