اصلاحات جستجوی موضوعات تست مایکروسافت بینگ


قلم پر بینگ

مایکروسافت بینگ در حال آزمایش گزینه‌های اصلاح موضوعات در نوار جستجو است، این مشابه چیزی است که جستجوی Google چند ماه پیش در جستجوی دسک‌تاپ راه‌اندازی کرد.

این را خوشال بهرو، مشاهده کرد و چند اسکرین شات در آن منتشر کرد توییتر، در اینجا یکی از آن اسکرین شات ها است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا موارد بیشتری وجود دارد:

🆕اکنون در تست جدید بینگ “+ موضوعات” . pic.twitter.com/SrDANOgkxE

— خوشال بهرو، (@b4k_khushal) 16 ژانویه 2023

من به نوعی این موضوعات را دوست دارم و دیدن اینکه بینگ آنها را نیز آزمایش می کند بسیار خوب است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/bing-testing-topics-search-refinements-34756.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است