اتاق زنگ زده گوگل

د،ل وایسبرگ از گوگل این مطلب را در این مورد به اشتراک گذاشته است توییتر.

اتاق گوگل زنگ زده

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-rusty-room-34586.html

در اینجا ع،ی از یکی از اتاق های دفتر Google سنگاپور آمده است. این یک اتاق زنگ زده است، خوب، حداقل به نظر می رسد بسیار قدیمی و ، است و تابلویی وجود دارد که می گوید “آجیل زنگ زده” – بنابراین فکر می کنم منصفانه است که آن را یک اتاق زنگ زده در گوگل بنامیم.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است