ابزار ویدیوی برش YouTube ویدیوها را به تبلیغات بامپر 6 ثانیه ای تبدیل می کند

جدید در زمین موتورهای جستجو

ابزار جدید ویدیوی برش از یوتیوب ویدیوهای شما را به ویدیوهای 6 ث،ه ای تبدیل می کند که می تو،د از آنها برای تبلیغات بامپر استفاده کنید. چقدر راحت!

(های) جدید نیست. این ابزار برای اولین بار در سال 2019 با نام Bumper Ma،e معرفی شد و گوگل می‌گوید که از آن زمان به بعد «به صدها برند کمک کرده است تا با ایجاد بدون زحمت تبلیغات بامپر 6 ث،ه‌ای، دسترسی، فرکانس و کارایی بیشتری داشته باشند. با استفاده از یک مدل یادگیری ماشینی پیشرفته که می‌تواند کلیپ‌ها را برای انطباق با فرمت‌های کوتاه‌تر و رابط کاربری با قابلیت‌های ویرایش بصری‌تر، بهتر انتخاب کند، در بتای Bumper Ma،e از بسیاری جهات بهبود یافته است.

تو عمیق تر در مورد ابزار تریم جدید بیشتر بیاموزید مرکز راهنمایی Google Ads.

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر تبلیغ‌کنندگان منابع برش و ویرایش را در اختیار ،ب‌وکارهای بزرگ‌تر نداشته باشند، می‌توانند از ابزار جدید برای ایجاد سریع تبلیغات باپر استفاده کنند. این ویژگی جدید همچنین به شما امکان می‌دهد چندین آگهی را بسیار سریع‌تر آزمایش کنید، زیرا همه ویدیوهای ایجاد شده در کتابخانه دارایی در دسترس خواهند بود.


درباره نویسنده

نیکول فارلی ویرایشگر زمین موتور جستجو است که همه چیزهای PPC را پوشش می دهد. او علاوه بر کهنه سرباز تفنگداران دریایی، پیشینه گسترده ای در بازاریابی دیجیتال، MBA و تمایل به جنایات واقعی، پاد،ت ها، سفر و تنقلات دارد.


منبع: https://searchengineland.com/youtube-trim-video-tool-turns-videos-into-6-second-،per-ads-389114

یادگیری ماشینی دوباره ضربه می زند. ابزار جدید اکنون به صورت جه، در Google Ads در دسترس است و ایجاد تبلیغات بامپر را برای تبلیغ‌کنندگان آسان می‌کند. گوگل می‌گوید این ابزار توسط یک مدل یادگیری ماشینی طراحی شده است که صحنه‌های مهم و ،اصر برند را از ویدیوی اصلی شناسایی می‌کند و آنها را برای فرمت‌های کوتاه‌تر تطبیق می‌دهد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است