آنچه ذینفعان باید از سئو انتظار داشته باشند


سئو یک بازی طول، مدت است و نیاز به صبر دارد.

من در طول حرفه ام صدها بار این را به مشتریان و سهامداران گفته ام.

پس از چند دهه در صنعت، من هنوز معتقدم که سئو برای دیدن نتایج به زمان نیاز دارد.

سئو یک تعهد بلند مدت است که باید سرمایه گذاری در مقابل هزینه در نظر گرفته شود.

این است نه تبلیغ می کند و انجام می دهد نه همان نوع اندازه گیری سریع بازگشت سرمایه را دارند.

با این حال، من مشتریان و مخاطبینی را نیز دیده ام که به آنها گفته شده بود منتظر بمانند و سئو را طول، مدت نگاه کنند، سپس به هر حال سوخته می شوند.

بین صبور بودن و فقط صبر ، تفاوت وجود دارد.

فراتر از زمان، عوامل دیگر به مشارکت مشتری/آژانس سئو قوی – یا حتی منابع و تیم های داخلی – وارد می شوند تا اطمینان حاصل شود که انتظارات تعریف و مدیریت می شوند، بنابراین تلاش در نهایت موفقیت آمیز است.

چگونه انتظارات سئو را تعریف و مدیریت کنیم؟

انتظارات سئو عبارتند از:

 • مدت زم، که سئو طول می کشد.
 • هزینه های سخت مرتبط با سرمایه گذاری در منابع SEO (داخلی یا خارجی / آژانس).
 • هزینه های نرم مرتبط با سرمایه گذاری در منابع SEO.
 • منابع غیر سئو مورد نیاز (کپی، UX، توسعه دهنده، فناوری اطلاعات، تاییدیه ها و غیره).
 • سطح مشارکت مشتری/ذینفعان.
 • چشم انداز رقابتی.
 • حجم مخاطب
 • فرصت ROI کلی.

این خیلی چیزهاست! احتمالاً موارد بیشتری برای اضافه ، به لیست وجود دارد یا راه‌های ظریفی برای ت،یم ، برخی از موارد به نقاط گلوله بیشتر وجود دارد.

سئو بزرگ است. قطعات متحرک زیادی وجود دارد. به زمان، پول و سطح پایه درک نیاز دارد تا:

 • یاد بگیرید که چه چیزی به دست می آورید.
 • بد،د که ROI امکان پذیر است.
 • نقاط تصمیمی در مسیر داشته باشید که عینی باشد و بر اساس احساسات یا داده های ناقص نباشد.

سئو چقدر طول می کشد؟

سئو زمان می برد. این یک رشته دراز مدت است که نیاز به تاکتیک های کوتاه مدت و اجرای مداوم دارد.

چه یک آژانس، مشاور، یا شخص یا تیم داخلی داشته باشید که سئو را مدیریت می کند، باید از نظر ذهنی آماده شوید تا برای دیدن نتایج قابل توجه مدتی طول بکشد.

اما این بدان م،ا نیست که شما باید از تلاش جدا شوید و منتظر بم،د تا همه آن به طور کامل بهینه شود و مطابق میل شما انجام شود.

اگر استراتژی، برنامه تاکتیکی و اه،ی را ندیده اید، باید آن را بخواهید.

دلیلی وجود ندارد که «شناور» باشید یا منتظر به‌روزرس،‌ها یا نتایج باشید یا به این باور برسیم که باید به ،ی اعتماد کنید که سئو را مدیریت کند و در نقطه‌ای از مسیر، این کار به شکلی جادویی «انجام می‌شود».

وعده هایی در مورد اینکه چقدر طول می کشد تا نتایج مشخصی را مشاهده کنید، نباید انتظار یا داده شود. با این حال، متخصصان باتجربه سئو باید بتوانند بر اساس استراتژی، برنامه و فرآیندشان – که با اه، شما مرتبط است – یا در چه نقاطی باید نقاط عطف خاصی را مشاهده کنید، انتظارات معقولی را به شما ارائه دهند.

باید انتظار داشته باشید که بد،د:

 • چه نقاط عطفی در پیش است.
 • چه معیارها و KPIهایی را خواهید دید.
 • سطح ارتباط و ورودی مورد نیاز شما در این فرآیند.

دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


چقدر باید انتظار عملکرد سئو را داشته باشم؟

این سوال احتمالاً می تواند – و باید – قبل از اینکه بپرسید چقدر طول می کشد مطرح شود. با این حال، گاهی اوقات تا چند ماه پس از سرمایه گذاری در سئو، اصلاً درخواست نمی شود.

این یک سوال کلیدی در بخش مقدماتی هر تعامل یا سرمایه گذاری سئو است. درست مانند مدت زم، که سئو طول می کشد، سئوها اغلب متعهد نیستند و نمی توانند عملکرد را تضمین کنند.

با این حال، آنها باید بتوانند برخی مدل‌سازی‌ها و پیش‌بینی‌ها را بر اساس داده‌های تاریخی، فعلی و فرصت‌طلبانه وب‌سایت و ،ب‌وکار شما همراه با تحقیقات مخاطبان و رقبا انجام دهند.

فرض کنید با رتبه بندی موضوعات و اصطلاحات جدید، با محتوا و توانایی من، برای خدمت رس، به آن مخاطب، فرصتی بزرگ برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض جدید قرار می گیرد و آنها را وادار به تبدیل شدن به یک سفر مشتری می کند. در آن صورت، می توان از آن برای انجام برخی از فرافکنی استفاده کرد.

اگر سرمایه گذاری کامل در هر منبع سئو (افراد و فناوری) به اضافه سایر زمینه هایی که مورد نیاز است (کپی، فناوری اطلاعات و غیره) را بد،د، می تو،د تصویر بسیار خوبی از کل سرمایه گذاری پولی به دست آورید.

سئوی شما باید بتواند به شما با برخی از داده ها کمک کند:

 • نقاط را با اطلاعات ،ب و کار خود وصل کنید.
 • تبدیل های احتمالی را مح،ه کنید.
 • از طریق ریاضی کار کنید تا مطمئن شوید ROI بالقوه مثبت است و به طور کلی یک سرمایه گذاری تجاری خوب را ایجاد می کند.

موفقیت در سئو چگونه به نظر می رسد؟

موفقیت در سئو می تواند به اشکال مختلف باشد. بازگشت سرمایه همان چیزی است که ابتدا به ذهن می رسد.

فراتر از آن:

 • عملکرد سئو چگونه بر سفر مشتری شما تأثیر می گذارد؟
 • آیا آگاهی بیشتری ایجاد می کند یا جدید؟
 • آیا مردم را به مرحله بعدی سوق می دهد؟

ممکن است همیشه مستقیماً به تبدیل منجر نشود. رهبری فکری و سایر جنبه های قرار گرفتن در معرض و درگیر شدن از ترافیک SEO می تواند بخشی از اه، شما باشد و در معا، موفقیت ضروری باشد.

داشتن یک مشارکت قوی با تیم SEO شما نیز حیاتی است.

شما باید بتو،د به آنها برای رهبری استراتژی اعتماد کنید، شفاف باشید و خطوط ارتباطی باز در مورد اه، و معیارهای بازگشت سرمایه داشته باشید و مطمئن شوید که هیچ ، غافلگیر نمی شود.

علائم هشدار دهنده چیست؟

علائم هشدار دهنده بد سئو عبارتند از:

 • ارتباط ضعیف.
 • عدم شفافیت
 • بدون گفتگو پیرامون استراتژی و اه،.

این موارد کلیدی در بسیاری از مواردی که در تلاش‌های سئو درست و غلط انجام می‌شود، مرکزی هستند. زمان، پول سرمایه‌گذاری شده، معیارهای عملکرد هدف، و آنچه برای دستیابی به آنها لازم است بسیار مهم هستند.

اگر هر یک از این مؤلفه ها واضح نیست، محو شده است یا در منابع و تیم سئو داخلی یا خارجی شما وجود ندارد، باید باعث نگر، شود.

قبل از شروع یا تماس با شریک فعلی خود، این موارد را در نظر داشته باشید تا قبل از صرف وقت و دلار اضافی، هر گونه نگر، را برطرف کنید.

همیشه انتظارات سئو را تنظیم و مدیریت کنید

متأسفانه من افراد زیادی را می شناسم که در مورد سئو شک دارند یا از آن صرف نظر کرده اند. این از این باور ناشی می شود که سئو کار نمی کند یا به ارائه دهندگان سئو نمی توان اعتماد کرد، بنابراین تلاش ارزش آن را ندارد.

کاملا میفهممش من نمی گویم که من کامل هستم یا اینکه تیم من است و هر مشتری که با آنها شریک شده ایم مسیر ایده آلی برای رسیدن به نتایج هدف خود داشته است.

با این حال، شما می تو،د یک مسیر سودآور برای تلاش های سئو خود مشاهده کنید. چگونه؟ توسط:

 • مدیریت انتظارات
 • مراقب علائم هشدار دهنده باشید.
 • درک آنچه باعث موفقیت سئو می شود.

بله، قطعات و قطعات متحرک زیادی وجود دارد.

بله، سئو به زمان و هزینه نیاز دارد.

اما ،ومی ندارد که در حین نوشتن چک بنشینید و منتظر بم،د و ببینید.


نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده مهمان است و ،وماً سرزمین موتور جستجو نیست. نویسندگان کارکنان در اینجا فهرست شده اند.


جدید در زمین موتورهای جستجو

درباره نویسنده

کوری موریس

کوری موریس یک متخصص بازاریابی ماهر با بیش از 15 سال تجربه در توسعه استراتژی‌های دیجیتالی برنده جوایز و تولید ROI برای برندهای محلی و ملی است. او اخیراً به ،وان دریافت کننده جایزه KCDMA 2019 بازاریاب سال تجلیل شد. کوری به ،وان افسر ارشد استراتژی در ولتاژ – یک شرکت بازاریابی مستقر در کانزاس سیتی، MO. پیش از این، او کنفرانس بازاریابی جستجوی KC را برای کمک به ایجاد یک جامعه محلی برای بازاریابان جستجو برای رشد شغلی تأسیس کرد. او به دلیل مشارکتش در کنفرانس شناخته شد و برای پیوستن به هیئت جه، SEMPO (اکنون بخشی از DAA) به ،وان معاون شهرها دعوت شد.


منبع: https://searchengineland.com/what-stake،lders-expect-seo-389400

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است