آزمایش گوگل تصویر در تصویر برای ویدیوها در نتایج جستجو

من هم مطمئن نیستم که این را دوست دارم یا نه.

من شخصا نمی توانم این را تکرار کنم، می تو،د؟

این را خوشال بهرو، مشاهده کرد و وی ویدئویی از آن را در عمل منتشر کرد توییتر. این هم یک GIF از آن:

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-picture-in-picture-34418.html

گوگل در حال آزمایش حالت تصویر در تصویر برای ویدیوهایی است که در نتایج جستجو نشان داده می شوند. می‌تو،د روی تصویر پیش‌نمایش ویدیو کلیک کنید و ویدیو را در گوشه سمت راست پایین صفحه نتایج جستجو پخش کنید.

گوگل تصویر در تصویر را برای ویدیوها در نتایج جستجو آزمایش می کند

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است